Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Έλλης 8, ΤΚ 59132, Τηλ. 2331024494

Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

17:00-19:00

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος

Επισκέπτης Καθηγητής (Ιστορία και Ερμηνευτική της Κλασικής Φιλολογίας) στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

«Στο ικρίωμα της προτασιακής δομής: ένα μάθημα για την επιστημονική διδασκαλία του αρχαιοελληνικού Συντακτικού».

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής ή με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη.

19:00-21:00

Βασίλης Βασιλειάδης

Διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ερευνητής στο Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

«Το αμύγδαλο του κόσμου»: Διαβάζοντας ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη στην τάξη.

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής ή με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη.

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

10:00-12:00

Αναστάσιος Σακελλαρόπουλος

Ιστορικός, Υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη

Από τον πόλεμο του  1940 έως την δικτατορία του 1967. Ο ελληνικός στρατός στον 20ο αιώνα: η «εθνική αποστολή», η σχέση με την κοινωνία, οι παρεμβάσεις και οι επεμβάσεις στην πολιτική ζωή.

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής ή με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη.

12:00-14:00

Βασίλης Πεσμαζόγλου

Επίκουρος καθηγητή του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πολιτική οικονομία της ανάπτυξης: ανισότητα και περιβάλλον.

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής ή με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη.

Με τη συνεργασία και την οικονομική ενίσχυση

Χορηγός Επικοινωνίας