Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Future Library συνεργάζεται με το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) και τους κατά τόπους σχολικούς συμβούλους για τη διοργάνωση των επιμορφωτικών σεμιναρίων «Από την έρευνα στη διδασκαλία» που αφορούν τέσσερεις κύκλους μαθημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία, και Οικονομία.

Τα σεμινάρια έχουν αναλάβει διακεκριμένοι ερευνητές που υπηρετούν σε πανεπιστήμια και σε επιστημονικά ιδρύματα της χώρας. Σκοπός τους είναι να ενημερώσουν εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης, καθηγητές φροντιστηρίων, άνεργους καθηγητές, σχολικούς συμβούλους αλλά και το ευρύτερο κοινό, για τις μεθόδους και τα πορίσματα της επιστημονικής τους έρευνας.

Τα σεμινάρια χρηματοδοτούνται από το ΚΙΚΠΕ και συνδιοργανωτές είναι οι κατά τόπους βιβλιοθήκες, που είναι συνδεδεμένες και συνεργάζονται με το πρόγραμμα Future Library.

Από το 2012 μέχρι σήμερα το Future Library συνεργάζεται με το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.), εμπλουτίζοντας τις συλλογές των Δημόσιων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης και κατά τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 έχουν εμπλουτιστεί οι συλλογές 60 Δημόσιων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών σε όλη τη χώρα με πάνω από 20.000 βιβλία συνολικά.