Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης του «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – Γρηγόρης Γρηγορίου»

Νικομάχου 18, Ηλιούπολη, T.K.: 16341

τηλ.: 2109948344

Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2015

Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2015

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος Κατοχή-Αντίσταση

Με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη