Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Έλλης 8, Βέροια, T.K.: 59132

τηλ.: 2331024494

Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Πολιτική οικονομία της ανάπτυξης: ανισότητα και περιβάλλον

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας ή με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

«Το αμύγδαλο του κόσμου»: Διαβάζοντας ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη στην τάξη

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας ή με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη