Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Ν. Νικολάου 20, Σέρρες, T.K.: 62124

τηλ.: 2321098550-5

fax: 2321058015

email: serrelib@serrelib.gr

* Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας να ενημερώσετε τη βιβλιοθήκη το αργότερο έως την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Σάββατο 29 Απριλίου 2017