Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας»

28ης Οκτωβρίου 9, Λάρισα, T.K.: 41223

τηλ.: 2410531973 & 2410533390

email: dkblkk@otenet.gr

Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017

Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017

Σάββατο 04 Μαρτίου 2017

Σάββατο 04 Μαρτίου 2017