Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου

Πυλαρινού 84, Τ.Κ. 20100, Τηλ.: 274028048

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014

17:00-19:00

Βασίλειος Βερτουδάκης

Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στάσις και Αρχή: Θεωρία εμφύλιων πολέμων και ηγεμονικής πολιτικής στον Θουκιδίδη

Με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη

19:00-21:00

Χάρης Βλάδος

Δρ. Οικονομικών Επιστημών, Λέκτορας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Οικονομική Επιστήμη, Ορθολογισμός και Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014

10:00-12:00

Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Επίκουρος καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η συμμετοχή της Ελλάδας

Με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη

12:00-14:00

Αγγέλα Καστρινάκη

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δημήτρη Χατζή, “Ο Σιούλας ο ταμπάκος: το έπος, το δράμα και η γενεαλογία ενός γύφτου”

Με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη

Με τη συνεργασία και την οικονομική ενίσχυση

Χορηγός Επικοινωνίας