Παρακολουθήστε σε μαγνητοσκόπηση τις εισηγήσεις της καθηγήτριας νεοελληνικής φιλολογίας και πεζογράφου Αγγέλας Καστρινάκης στο πλαίσιο της σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων «Από την Έρευνα στη Διδασκαλία» που διοργανώνει το Future Library και το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.).

Η πρώτη εισήγηση, για τον Δημήτρη Χατζή, πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου και η δεύτερη, για τον Γιώργο Σεφέρη, πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. Και οι δύο ανήκουν στον κύκλο εισηγήσεων Νέα Ελληνικά.

Δημήτρη Χατζή, «Ο Σιούλας ο ταμπάκος: το έπος, το δράμα και η γενεαλογία ενός γύφτου»


>> Επιπλέον υλικό από την εισήγηση

Η «Ελένη» του Σεφέρη: μια νέα ανάγνωση ενός όχι εντελώς αντιπολεμικού ποιήματος


>> Επιπλέον υλικό από την εισήγηση