Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Επίκουρος καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Το 1986 αποφοίτησε από τη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και το 1993 από το Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής. Το 1992-1993 υπήρξε υπότροφος του προγράμματος ERASMUS στο Institut fuer Byzantinistik und Neograezistik (Πανεπιστήμιο της Βιέννης) και το 1996 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για το Δρομοκαϊτειο Φρενοκομείο (1887-1903). Το 2004 υποστήριξε τη διατριβή του στο ίδιο Πανεπιστήμιο και το 2006 εκδόθηκε επεξεργασμένη μορφή της με τον τίτλο: Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-1932, Αθήνα, IAEN Γενικής Γραμματείας Nέας Γενιάς – Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ -43. Έχει διδάξει στα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Κρήτης και διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου. Είναι επιστημονικός συνεργάτης των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) και Γραμματέας του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού και της Εταιρείας Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας της Ιστορίας. Έχει συμμετάσχει σε συντακτικές επιτροπές των περιοδικών Μνήμων, Ιστορείν και Αρχειοτάξιο, καθώς και στις οργανωτικές επιτροπές ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Υπήρξε επιστημονικά συνυπεύθυνος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων: «Πολιτισμός και αριστερά στον 20ό αιώνα» και «Η ελληνική νεολαία στις συλλογές των ΑΣΚΙ. Πολιτικοί και κοινωνικοί αγώνες από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Μεταπολίτευση (1940-1974)». Υπήρξε συνεργάτης για την Ελλάδα στο πρόγραμμα της έκδοσης του πρώτου τόμου: Atlas of the Institutions of European Historiographies 1800 to the Present [European Science Foundation. Υπεύθυνοι προγράμματος: Lutz Raphael – Ilaria Porciani (University of Trier)]. Είναι μέλος της τριμελούς επιστημονικής επιτροπής του έργου «H ελληνική ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα. Προβληματισμοί για την εθνική ταυτότητα και τον εκμοντερνισμό», στο πλαίσιο του προγράμματος «Αριστεία» (ΕΣΠΑ) (επ. υπεύθυνη καθ. Φωτεινή Γαζή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).

Εισηγήσεις

Ιστορία

Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος


Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Επίκουρος καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Ιστορία

Το ελληνικό κράτος στο 19ο αιώνα (1830-1880): πολιτική, κοινωνία, ιδεολογία


Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Επίκουρος καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Ιστορία

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η συμμετοχή της Ελλάδας


Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Επίκουρος καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)