Τάσος Σακελλαρόπουλος

Ιστορικός, Υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη

Τομέας επιστημονικών ενδιαφερόντων ο 20ος αιώνας.

Σπουδές ιστορίας στο πανεπιστήμιο της Σιένα στην Ιταλία. Πτυχιακή διατριβή: «Η επέκταση της Ιταλίας στην ανατολική Μεσόγειο και η ελληνική αντίδραση κατά την χρονική περίοδο 1910-1915» Εκπονεί διδακτορική διατριβή στο πανεπιστήμιο Κρήτης: «Ο πολιτικός ρόλος του Ελληνικού Στρατού κατά την περίοδο 1940-1949».

Δημοσιεύσεις σχετικά με ζητήματα της κατοχικής περιόδου, του Εμφυλίου Πολέμου και της Δικτατορίας του 1967. Ειδικότερα προσεγγίσεις με θέμα: την διαμόρφωση του αστικού πολιτικού πόλου κατά την περίοδο της Κατοχής, τις συσσωματώσεις στο ελληνικό πολιτικό τοπίο στην Μέση Ανατολή, την ανασυγκρότηση σε πολιτικό πλαίσιο του μεταπολεμικού στρατού, τις πολιτικές διώξεις στην μεταπολεμική Ελλάδα, την λειτουργία του στρατοπέδου της Μακρονήσου, την εμπλοκή του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας, την αντίσταση κατά της Δικτατορίας.

Επιμέλειες ιστορικών εκθέσεων με θέμα την πολιτική ζωή και δράση στην Ελλάδα του 20ου αιώνα.

Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές σχετικές με την πολιτική και την κοινωνική ιστορία της Ελλάδας.

Μέλος της ΕΜΝΕ (περιοδικό Μνήμων) και των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας.

Εργάζεται ως ιστορικός, υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη.