Μάγγη Μίνογλου

Ομότιμη καθηγήτρια Οικονομικών Επιστημών Σχολή ΝΟΠΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκδότρια του εκδοτικού οίκου “Κριτική”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1958 – 1969: Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου
1970 – 1975: Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών – Λίαν καλώς
1975 – 1980: Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Clark Μασσαχουσέτης ΗΠΑ
1981: Επιμελήτρια στο Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
1982 – 1988: Μόνιμη Λέκτορας
1989 – 2005: Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Μαθήματα: Συγκριτική των οικονομικών συστημάτων, Πολιτική Οικονομία, Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, Οικονομίες σε μετάβαση.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1982 – 1983: Σύμβουλος του Προέδρου της Εμπορικής Τράπεζας για θέματα χρηματοδότησης του οικιστικού τομέα.
1987 – 1998: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εκδοτικής εταιρείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ.
1992 – σήμερα: Εκδότρια των ανωτέρω εκδόσεων.
Ιδρυτικό μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Εισηγήσεις

Οικονομία

Η σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία των Οικονομικών


Μάγγη Μίνογλου

Ομότιμη καθηγήτρια Οικονομικών Επιστημών Σχολή ΝΟΠΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκδότρια του εκδοτικού οίκου “Κριτική”