Κατερίνα Τικτοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΑΠΘ

Η Κατερίνα Τικτοπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν κυρίως στην ερμηνεία και έκδοση του έργου του ποιητή Δ. Σολωμού, στον πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό χώρο της επτανησιακής λογοτεχνίας και γραμματείας του 19ου, στον δημώδη πεζό και ποιητικό λόγο του 16ου αιώνα, στην αυτοβιογραφία και στις ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές με έμφαση στις ψηφιακές εκδόσεις λογοτεχνικών κειμένων και λογοτεχνικών αρχείων.

Αναλυτικότερα: http://www.lit.auth.gr/node/64

Εισηγήσεις