Γκρέης – Χαρίκλεια Ιωαννίδου

Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας με έμφαση στην Παπυρολογία, τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

H Χ. G. Ιωαννίδου είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κλασικές σπουδές). Εκπόνησε ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. το διδακτορικό της με θέμα An Edition of 21 Unpublished Private Letters on Papyrus στο University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης.

Εκτός από την διατριβή της και διάφορα άρθρα έχει συγγράψει τα εξής βιβλία:

  • E.W. Handley, H.G. Ioannidou, P.J. Parsons, J.E.G. Whitehorne, The Oxyrhynchus Papyri, Vol. LXI, London 1992: Published for the British Academy by the Egypt Exploration Society
  • G. Ioannidou, Catalogue of Greek and Latin Literary Papyri in Berlin, (=Berliner Klassikertexte H.9), Mainz 1996: P. von Zabern.
  • Χ. Ιωαννίδου, Πολιτισμικές προκαταλήψεις και αλληλεπιδράσεις στην αρχαιότητα, Αθήνα 2000: Καρδαμίτσα.
  • X. Iωαννίδου, Μελαγχολία. Η αρχαία ελληνική άποψη, Αθήνα 2006: Γρηγόρης.

Είναι καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και παπυρολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου εργάζεται από το 1993.

Εισηγήσεις

Αρχαία Ελληνικά

Ευρυπίδου Ελένη: Οι Έλληνες και οι Βάρβαροι


Γκρέης – Χαρίκλεια Ιωαννίδου

Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας με έμφαση στην Παπυρολογία, τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης