Ελευθερία Ζέη

Επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας Νεοτέρων χρόνων (16ος – αρχές 19ου αιώνα) στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γεννήθηκε στο Hράκλειο Kρήτης το 1961. Σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (Σορβόννη). Aπό το 1992 ως το 1998 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Kέντρο Νεοελληνικών Ερευνών /Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Διδάσκει Νεώτερη Iστορία στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Atelier de Traduction Littéraire– Sciences Humaines του Γαλλικού Iνστιτούτου Aθηνών. Oι κυριότερες δημοσιεύσεις της αφορούν την κοινωνική και οικονομική ιστορία και την ιστοριογραφία του μεσογειακού νησιωτικού χώρου, με αφετηρία το Αιγαίο και την Κρήτη στα νεώτερα χρόνια.

Εισηγήσεις

Ιστορία

Απομνημονεύματα του ‘21: οι διαφορετικές αναγνώσεις τους το 19ο και 20ο αιώνα και οι τρόποι ενσωμάτωσής στο μάθημα Ιστορίας


Ελευθερία Ζέη

Επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας Νεοτέρων χρόνων (16ος – αρχές 19ου αιώνα) στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιστορία

Κρητική Πολιτεία: ιστορικά και ιστοριογραφικά ζητήματα


Ελευθερία Ζέη

Επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας Νεοτέρων χρόνων (16ος – αρχές 19ου αιώνα) στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης