Χριστίνα Αγριαντώνη

Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Χριστίνα Αγριαντώνη σπούδασε αρχιτεκτονική στο Ε.Μ.Π. και ιστορία στη Γαλλία. Στα 1988-2002 εργάστηκε στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε και στα 2002-2014 δίδαξε σύγχρονη ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι έρευνες και τα δημοσιεύματά της αφορούν τη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική ιστορία (19 ος -20 ος αι.) και ειδικότερα: ιστορία της βιομηχανίας, ιστορία πόλεων, ιστορία επιχειρήσεων.

Εισηγήσεις

Ιστορία

Οικονομική και κοινωνική ιστορία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο


Χριστίνα Αγριαντώνη

Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας