Χάρης Βλάδος

Δρ. Οικονομικών Επιστημών, Λέκτορας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο Χάρης Βλάδος γεννήθηκε το 1966 στον Πειραιά και ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές του στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του στο Παρίσι (Paris X- Nanterre). Συνεργάστηκε με διάφορα ερευνητικά κέντρα και εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δίδαξε σε διάφορα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Σπουδών, μεταξύ άλλων και στα Πανεπιστήμια του Αιγαίου και Πελοποννήσου. Ασχολείται με την επιστημονική έρευνα και την συγγραφή, με κύρια –αλλά όχι αποκλειστική- εστίαση στα ζητήματα της Ανταγωνιστικότητας, της Επιχειρηματικότητας, της Οικονομικής Πολιτικής και της Παγκοσμιοποίησης. Παράλληλα, αρθρογραφεί συχνά στον ελληνικό ημερήσιο τύπο. Σήμερα, διδάσκει ως Λέκτορας στο αντικείμενο των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Τμήμα των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Εισηγήσεις

Οικονομία

Οικονομική Επιστήμη, Ορθολογισμός και Εκπαίδευση στην Ελλάδα


Χάρης Βλάδος

Δρ. Οικονομικών Επιστημών, Λέκτορας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης