Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος

Επισκέπτης Καθηγητής (Ιστορία και Ερμηνευτική της Κλασικής Φιλολογίας) στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τίτλος εισήγησης:
Ηθική αρετή και ηδονή: Ένα μάθημα από τα Ηθικά Νικομάχεια (Αριστοτέλης)

Υλικό εισήγησης:

 

Ο Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κλασική Φιλολογία. Aπό το 2008 διδάσκει μαθήματα της ειδικότητός του στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης). Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και δημοσιεύματα περιλαμβάνονται η ιστορία της κλασικής φιλολογικής επιστήμης στη νεώτερη Ελλάδα και Ευρώπη, η θεωρία και φιλοσοφία της κριτικής και εκδοτικής του κειμένου, ο Αδαμάντιος Κοραής ως κριτικός φιλόλογος, η αρχαία ιατρική (Ιπποκράτης), ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, η ελληνοϊουδαϊκή γραμματεία (μετάφραση των Εβδομήκοντα, Φίλων ο Ιουδαίος), η αρχαία λογοτεχνική θεωρία, η ρητορική τέχνη, η κλασική αρχαιότητα στον κινηματογράφο, η υφολογία και αρχαιογνωσία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Με τη συνεργασία και την οικονομική ενίσχυση