Γιάννης Δημητρακάκης

Επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τίτλος εισήγησης:

Ποίηση, πολιτική και ιστοριογραφία: ερμηνευτικές απορίες διαβάζοντας τον “Δαρείο” του Κ. Π. Καβάφη

Υλικό εισήγησης:

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris-Sorbonne (Paris IV) και Επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι κυρίως η πεζογραφία του εικοστού αιώνα, η θεωρία της λογοτεχνίας και η ιστορία της κριτικής. Έχει δημοσιεύσει μελέτες για τους Ν. Γ. Πεντζίκη, Ν. Καχτίτση, Θ. Βαλτινό, Α. Φραγκιά, Στρ. Τσίρκα, Α. Σικελιανό, Ζ. Λορεντζάτο, Κ. Θ. Δημαρά, κ.ά.

Με τη συνεργασία και την οικονομική ενίσχυση