Χριστίνα Αγριαντώνη

Καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τίτλος εισήγησης:
Οικονομική και κοινωνική ιστορία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Υλικό εισήγησης:

 

Η Χριστίνα Αγριαντώνη σπούδασε αρχιτεκτονική στο Ε.Μ.Π. και ιστορία στη Γαλλία. Στα 1988-2002 εργάστηκε στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε και στα 2002-2014 δίδαξε σύγχρονη ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι έρευνες και τα δημοσιεύματά της αφορούν τη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική ιστορία (19 ος -20 ος αι.) και ειδικότερα: ιστορία της βιομηχανίας, ιστορία πόλεων, ιστορία επιχειρήσεων.

Με τη συνεργασία και την οικονομική ενίσχυση