Το πρόβλημα της στενότητας και οι παραγωγικοί συντελεστές

Γεώργιος Κων/νος Ιωαννίδης

Στις σύγχρονες κοινωνίες αφιερώνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου μας για να αποκτούμε και να ξοδεύουμε.

Συμμετέχουμε έτσι στην οικονομική δραστηριότητα και διαμορφώνουμε και ορισμένες εμπειρικές αντιλήψεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν το οικονομικό σύστημα και οι επιμέρους τομείς του.

Λόγω όμως έλλειψης στοιχειώδους θεωρητικής οικονομικής κατάρτισης τείνουμε πολλές φορές να σχηματίσουμε γνώμες και πεποιθήσεις που βασίζονται σε εσφαλμένη κατανόηση των οικονομικών σχέσεων και θεμάτων και με βάση τις λανθασμένες η και ανύπαρκτες γνώσεις μας παίρνουμε αποφάσεις σημαντικές για την ζωή μας, αποφασίζουμε για τις σπουδές μας, για την σταδιοδρομία που θα επιλέξουμε για το πώς, θα ξοδέψουμε η θα αποταμιεύσουμε τα χρήματα μας ακόμα και για το πολιτικό κόμμα που θα ψηφίσουμε στις εκλογές.

Οι κοινωνίες των ανθρώπων δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν στα μέλη τους την ικανοποίηση όλων των αναγκών τους. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει για καμία κοινωνία απεριόριστη δυνατότητα να παρέχει όλα τα είδη για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των μελών της.

Η στενότητα αυτή οφείλεται στο ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει να παραχθούν. Για την παραγωγή τους όμως, χρειάζονται παραγωγική συντελεστές όπως εργασία, γη, πρώτες ύλες, κτήρια, μηχανήματα, εργαλεία, ενέργεια κ.α., των οποίων οι ποσότητες είναι περιορισμένες. Υπάρχει δηλαδή πρόβλημα στενότητας παραγωγικών πόρων το οποίο προκαλεί και το πρόβλημα της στενότητας των αγαθών και των υπηρεσιών.

Σε όλες της κοινωνίες οι επιθυμίες ή οι ανάγκες των μελών τους είναι πάντοτε μεγαλύτερες από τις δυνατότητες ικανοποίησης τους.

Το θεμελιώδες ζήτημα είναι πώς θα κατανεμηθούν οι σε στενότητα ευρισκόμενοι παραγωγικοί συντελεστές μεταξύ των εναλλακτικών τους χρήσεων.

Το πρόβλημα της στενότητας αποτελεί το λόγο για την ύπαρξη της Οικονομικής Επιστήμης.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση