Το νεοελληνικό διήγημα στο κατώφλι του μοντερνισμού: Διακειμενικότητα, ακαταληψία, επιφάνεια στο «Παραρλάμα» του Δημοσθένη Βουτυρά

Εμμανουέλα Κάντζια

Εμμανουέλα Κάντζια

Καθηγήτρια στο College Year in Athens και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση