Τάκης Σινόπουλος, «Ο καιόμενος»: οι όροι και τα όρια του ποιητικού μοντερνισμού

Ευριπίδης Γαραντούδης

Ευριπίδης Γαραντούδης

Καθηγητής Νεοελλληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Στόχος του σεμιναρίου είναι να τεθούν και να σχολιαστούν τα ερωτήματα ποιοι είναι οι όροι του ποιητικού μοντερνισμού και ποια τα όρια εφαρμογής του, με άξονα το ποίημα του Τάκη Σινόπουλου «Ο καιόμενος». Ύστερα από τον εισαγωγικό, γραμματολογικό και θεματικό-νοηματικό, σχολιασμό του ποιήματος, ως κύριος άξονας της διδακτικής προσέγγισης του ποιήματος προσδιορίζεται το αν ο «Ο καιόμενος» είναι ένα μοντέρνο ποίημα ή όχι. Το ποίημα εξετάζεται με βάση τα κριτήρια του ποιητικού μοντερνισμού και ιδίως το κυριότερο από αυτά, την άλογη αλληλουχία του νοήματος. Χρησιμοποιείται, επίσης, ως παράλληλο κείμενο το ποίημα «Έγκωμη» του Γιώργου Σεφέρη, με γνώμονα το ίδιο, βασικό ως προς τον στόχο της διδασκαλίας, ερώτημα, αν το ποίημα του Σεφέρη είναι μοντέρνο. Από την παραπάνω εξέταση διαπιστώνεται ότι η αλληλουχία του νοήματος στο ποίημα του Σινόπουλου είναι έλλογη και τα σημεία που μας «δυσκολεύουν» λειτουργούν ως συμβολισμοί. Η τελική διαπίστωση: «Ο καιόμενος» είναι ένα ποίημα που βρίσκεται στο μεταίχμιο ανάμεσα στα σύγχρονα και τα μοντέρνα ποιήματα.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση