Τα οικονομικά σαν ρώσικες κούκλες. Ο κόσμος, η Ευρώπη, η Ελλάδα

Βασίλης Πεσμαζόγλου

Βασίλης Πεσμαζόγλου

Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γιατί να μας ενδιαφέρει η παγκόσμια οικονομία; Πέραν ενός ενδιαφέροντος για τα τεκταινόμενα στον πλανήτη, ο λόγος είναι ότι στην εποχή μας έχουμε μιαν αυξανόμενη αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση χωρών. Πρόκειται γι αυτό που λέγεται «παγκοσμιοποίηση». Γιατί ρώσικες κούκλες; Επειδή πολλαπλώς παρατηρείται το φαινόμενο του «εγκιβωτισμού»: το ένα στοιχείο μέσα στο άλλο, η μία διαδικασία μέσα στην άλλη. Υπό το πρίσμα αυτό, θα θίξουμε μια σειρά επίκαιρα ζητήματα.

Μαγνητοσκόπηση