Πρόδρομος Χ. Μάρκογλου, «Το σπίτι»: Το βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας στην ελληνική μεταπολεμική και μεταπολιτευτική ποίηση

Ευριπίδης Γαραντούδης

Ευριπίδης Γαραντούδης

Καθηγητής Νεοελλληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναδειχθεί και να εξεταστεί το βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας στην ελληνική μεταπολεμική και μεταπολιτευτική ποίηση, με άξονα το ποίημα του Πρόδρομου Χ. Μάρκογλου, «Το σπίτι». Ύστερα από τον εισαγωγικό, γραμματολογικό και θεματικό-νοηματικό, σχολιασμό του ποιήματος, ο κύριος άξονας της διδακτικής προσέγγισής του είναι η ανάδειξη του βιώματος της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας ως θεματικής σταθεράς πολλών ελλήνων ποιητών της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής εποχής. Συγκεκριμένα, με τον όρο βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας περιγράφεται το γεγονός ότι το έργο πολλών ποιητών της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής εποχής φέρει αισθητά και διάχυτα ίχνη της τοπικής καταγωγής και ταυτότητάς τους. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε το εν λόγω βίωμα γίνεται το κλειδί της συνολικής αντίληψής τους για τον κόσμο, τον ιδιωτικό και τον δημόσιο, τον ατομικό και τον συλλογικό, τον βιωμένο και τον ιστορικό. Ως παράλληλα κείμενα χρησιμοποιούνται τρία ποιήματα των Ντίνου Χριστιανόπουλου, Μανόλη Αναγνωστάκη και Μάρκου Μέσκου. Μέσα από τη θεματική σύγκριση των τεσσάρων ποιημάτων σχολιάζεται η σύνδεση του βιώματος της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας με τις κοινωνικές συνθήκες της μεταπολεμικής και της μεταπολιτευτικής εποχής.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση