Πολιτική οικονομία της ανάπτυξης: ανισότητα και περιβάλλον

Βασίλης Πεσμαζόγλου

Βασίλης Πεσμαζόγλου

Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η πολιτική οικονομία της ανάπτυξης εστιάζει σήμερα, μεταξύ άλλων, σε δύο επίκαιρα ζητήματα:

  • Α. Στις μορφές ανισότητας – ανάμεσα σε χώρες καθώς και στο εσωτερικό των χωρών.
  • Β. Στην περιβαλλοντική επιβάρυνση που έχει ποικίλες εκδηλώσεις σε τοπικό όσο και σε πλανητικό επίπεδο (λ.χ. φαινόμενο του θερμοκηπίου).

Και οι δύο αυτές διαστάσεις, με τα αναλυτικά εργαλεία που τις συνοδεύουν, έχουν σημαντικές πρακτικές και πολιτικές προεκτάσεις: τόσο στην εσωτερική πολιτική σκηνή όσο και στις διεθνείς σχέσεις.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση