Ποίηση, πολιτική και ιστοριογραφία: ερμηνευτικές απορίες διαβάζοντας τον “Δαρείο” του Κ. Π. Καβάφη

Γιάννης Δημητρακάκης

Γιάννης Δημητρακάκης

Επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μαγνητοσκόπηση