Ωδή στον Έρωτα (Σοφοκλέους Αντιγόνη 781-800)

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος

Επισκέπτης Καθηγητής (Ιστορία και Ερμηνευτική της Κλασικής Φιλολογίας) στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η προκείμενη διδασκαλία του περίφημου γ ́ στασίμου της τραγωδίας Αντιγόνη του Σοφοκλή αποσκοπεί αφ’ ενός στη φιλολογική ενημέρωση των συναδέλφων της Μέσης Εκπαίδευσης για τον τρόπο χειρισμού του εν λόγω αποσπάσματος σε μία υποτιθέμενη ωραία διδασκαλία σε έφηβους μαθητές της β ́ λυκειακής τάξης, και αφ’ ετέρου στη διδακτική αποτύπωση μιας αντίστοιχης μήτρας με γόνιμες φιλολογικές ασκήσεις αρχαιομάθειας και αρχαιογνωσίας και πολιτισμικής θεωρίας, κατάλληλες για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητευομένους στο σημερινό νεοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την εν πολλοίς απωθητική για τους περισσότερους μαθητές ελληνομάθεια.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση