Πολυμέρης Βόγλης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αποτελεί καμπή τόσο στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία όσο και στην ιστορία της Ελλάδας. Η Κατοχή, η Αντίσταση και στη συνέχεια ο Εμφύλιος διαίρεσαν βαθύτατα τη χώρα και επηρέασαν την κοινωνία, την πολιτική, την ιδεολογία και την κουλτούρα για πολλές δεκαετίες. Γι’ αυτούς τους λόγους η διδασκαλία των εξελίξεων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχει ιδιαίτερη σημασία για το μάθημα της ιστορίας αλλά και αποτελεί πρόκληση για τους καθηγητές. Το σεμινάριο θα κινηθεί σε δύο αλληλένδετους άξονες. Ο πρώτος άξονας εστιάζεται στα πιο σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις του πολέμου στην Ευρώπη και, κυρίως, στην Ελλάδα, δηλαδή για παράδειγμα στο κίνημα της αντίστασης, το φαινόμενο του δοσιλογισμού, την γενοκτονία των Εβραίων, κλπ. Ο δεύτερος άξονας εστιάζεται στο πώς η διδασκαλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μπορεί να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την ιστορία και να τους εξοικειώσει με τον ιστορικό τρόπο σκέψης. Σε αυτήν την κατεύθυνση το σεμινάριο οργανώνεται γύρω από μια σειρά ερωτημάτων, τα οποία έχουν ως στόχο να δείξουν ότι η ιστορία δεν είναι η αναπαραγωγή μιας παραδεδομένης αφήγησης αλλά μια διαδικασία διερεύνησης και μελέτης του παρελθόντος.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση