Κατερίνα Τικτοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΑΠΘ

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει από την κυρίαρχη αντίληψη για τον Σολωμό ως εθνικό ποιητή, την οποία θα συζητήσει υποδεικνύοντας συγχρόνως τις κατά τεκμήριο αφανέστερες όψεις του και επιμένοντας στην προβολή μίας από αυτές, του σατιρικού ποιητή. Ακολούθως, θα εστιάσει στην περίπτωση του ρυθμικού πεζού της Γυναίκας της Ζάκυθος, το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα έργα του.

Η προσέγγιση του έργου θα γίνει μέσω της ένταξής του στο σολωμικού corpus (π.χ. χρονολόγηση, σύνδεση με άλλα σολωμικά έργα), της ανάγνωσης εκτεταμένων τμημάτων του, του γραμματολογικού, τεχνοτροπικού και ερμηνευτικού σχολιασμού του (π.χ. τα ελληνικά και ευρωπαϊκά διακείμενα, ζητήματα γλώσσας και μορφής, ποιητική και στόχοι, η σταδιακή γέννηση του έργου) καθώς και της ενδεικτικής ολιγόλεπτης προβολής μίας τουλάχιστον θεατρικής διασκευής του.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση