Κρητική Πολιτεία: ιστορικά και ιστοριογραφικά ζητήματα

Ελευθερία Ζέη

Ελευθερία Ζέη

Επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας Νεοτέρων χρόνων (16ος – αρχές 19ου αιώνα) στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οι επέτειοι των ιστορικών γεγονότων συνιστούν χρονικούς τόπους αναδιαπραγμάτευσης όχι μόνο της συλλογικής μνήμης, αλλά και της ιστοριογραφικής της διαχείρισης. Αν σήμερα, με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από το γεγονός της «ένωσης» της Κρήτης με το ελληνικό κράτος, ανοίγουμε και πάλι μιαν ιστορική συζήτηση γύρω απ’ αυτό, ένα τέτοιο εγχείρημα θα έχει νόημα μόνο αν επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε την ιστοριογραφική δομή του γεγονότος.

Μαγνητοσκόπηση