Ηθική αρετή και ηδονή: Ένα μάθημα από τα Ηθικά Νικομάχεια (Αριστοτέλης)

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος

Επισκέπτης Καθηγητής (Ιστορία και Ερμηνευτική της Κλασικής Φιλολογίας) στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υλικό εισήγησης

Σημειώσεις εισήγησης