Οικονομική και κοινωνική ιστορία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Χριστίνα Αγριαντώνη

Χριστίνα Αγριαντώνη

Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαγνητοσκόπηση