Οικονομική ανάπτυξη και περιβάλλον

Βασίλης Πεσμαζόγλου

Βασίλης Πεσμαζόγλου

Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η αντιφατική σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και στο περιβάλλον προβληματίζει από καιρό την κοινή γνώμη, τη διαμόρφωση πολιτικής και την οικονομική θεωρία. Η επισκόπησή θίγει τα εξής ζητήματα:

  1. Την έννοια της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ως «εξωτερικότητας» που πρέπει να ενσωματωθεί στο κόστος παραγωγής αγαθών.
  2. Τη σχέση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (δηλαδή πόσο πλούσια είναι μια χώρα) με την περιβαλλοντική ρύπανση.
  3. Τη διάκριση ανάμεσα σε τοπικούς και πλανητικούς ρύπους, ειδικότερα δε την πολιτική οικονομία της μείωσης των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
  4. Τη σύγκρουση των γενεών καθώς και τη σχέση πλούσιων και φτωχών χωρών υπό το παραπάνω περιβαλλοντικό πρίσμα.
  5. Τη συνακόλουθη ανάγκη αναθεώρησης της ίδιας της έννοιας της ανάπτυξης και των πολιτικών που απορρέουν από αυτήν.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση