Οικονομικές διακυμάνσεις – Πληθωρισμός – Ανεργία

Ζιζή Σαλίμπα

Ζιζή Σαλίμπα

Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας – Εμπειρογνώμων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι κατανόηση και η εξοικείωση με την έννοια των οικονομικών διακυμάνσεων ή οικονομικών κύκλων στην οικονομική δραστηριότητα, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην παραγωγή.
Δίνεται έμφαση στην ανάλυση της σημερινής κατάστασης ύφεσης και των χαρακτηριστικών της (ανεργία, αύξηση κόστους παραγωγής, αύξηση των τιμών), όπως και στις δυνατότητες αντιμετώπισής της με «αντικυκλικές πολιτικές».

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση