Η λογική της συμμορίας: η επεισοδιακή δίκη και ο θάνατος του Θηραμένη (Ξενοφώντος, Ελληνικά, Βιβλ. Β΄, Κεφ. 3, §§ 50-56)

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος

Επισκέπτης Καθηγητής (Ιστορία και Ερμηνευτική της Κλασικής Φιλολογίας) στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η προκείμενη διδασκαλία μιας σειράς δραματικών γεγονότων απότοκων της τρομοκρατικής βίας που άσκησε απροκάλυπτα το στυγερό καθεστώς των Τριάκοντα μετά από την κατάληψη της εξουσίας στην Αθήνα αποσκοπεί αφ’ ενός στη φιλολογική ενημέρωση των συναδέλφων της Μέσης Εκπαίδευσης για τον τρόπο διδακτικού χειρισμού μιας ευρύτερης ενότητας από τα Ελληνικά του Ξενοφώντος σε μία υποτιθέμενη παρουσίαση σε έφηβους μαθητές της α ́ λυκειακής τάξης, και αφ’ ετέρου στη διδακτική αποτύπωση μιας αντίστοιχης μήτρας με πρωτότυπες και γόνιμες φιλολογικές ασκήσεις αρχαιομάθειας, αρχαιογνωσίας και πολιτισμικής θεωρίας, κατάλληλες για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητευομένους στο σημερινό νεοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα· το στοίχημα της διδασκαλίας έγκειται στην ανάδειξη της αρχαίας γλωσσικής σκευής ως πρώτιστου υλικού γλωσσικής και ιστορικής επάρκειας, αντί να καταφεύγουμε στην πρόταξη της ιδεολογικής και πραγματολογικής επεξεργασίας σαν άλλοθι διδακτικής μεθοδολογίας.

Με άλλα λόγια: πώς (πρέπει να) διδάσκουμε το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην πρώτη τάξη του Λυκείου ή, αλλιώς, πώς διδάσκεται το εν λόγω μάθημα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν πάσχουν από το σύνδρομο της επίκτητης αρχαιοελληνικής αντιπάθειας.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση