Ευρυπίδου Ελένη: Οι Έλληνες και οι Βάρβαροι

Γκρέης – Χαρίκλεια Ιωαννίδου

Γκρέης – Χαρίκλεια Ιωαννίδου

Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας με έμφαση στην Παπυρολογία, τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στην Γ´ Γυμνασίου διδάσκεται η Ελένη του Ευριπίδη. Ενδεχομένως να έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο έργο με τον προβληματικό ειδολογικό προσδιορισμό ως εύκολο αντικείμενο μελέτης για τους νεαρούς μαθητές. Όμως, παρά τον σχετικά επίπεδο χαρακτήρα του έργου, παρά την έλλειψη των μεγάλων παθών και των συγκλονιστικών κορυφώσεων, οι διδάσκοντες μπορούν να αντλήσουν πολλές πληροφορίες για σημαντικά θέματα, που απασχολούν διαχρονικά την ανθρωπότητα. Ένα από αυτά τα θέματα, που στις μέρες μας είναι επίκαιρο, είναι η σχέση των Ελλήνων με το ξένο, που στην περίπτωση φυσικά των αρχαίων χρόνων μεταφράζεται ως η σχέση των Ελλήνων με τους βαρβάρους.

Μαγνητοσκόπηση