Δημήτρη Χατζή, «Ο Σιούλας ο ταμπάκος: το έπος, το δράμα και η γενεαλογία ενός γύφτου»

Αγγέλα Καστρινάκη

Αγγέλα Καστρινάκη

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στο μάθημα αυτό θα εξεταστεί η πρώτη μορφή του διηγήματος, δημοσιευμένη στη συλλογή Το τέλος της μικρής μας πόλης, Βουκουρέστι 1953. Τι προσφέρει για τη γνώση του τελικού κειμένου του 1963 η αρχική εκδοχή; Ποια τα «απομεινάρια» από την αρχική σύλληψη; Η δεύτερη εκδοχή συνιστά μια μετάβαση από την επική και σοσιαλ-ρεαλιστική προς μια πιο δραματική σύλληψη του κόσμου. Θα δοθεί η πρώτη εκδοχή και θα συζητηθούν οι διαφορές, έτσι ώστε θα εισαχθούμε στο εργαστήρι του συγγραφέα, καθώς και στους λόγους της μετατόπισής του. Υπάρχουν εντωμεταξύ και κάποιες αμφισημίες μέσα στο κείμενο, όπως γύρω από την έννοια της προόδου. Γιατί; Και ποια η σημασία της ελάχιστα αληθοφανούς μορφής του γύφτου. Η γενεαλογία του γύφτου θα μας δείξει τη λειτουργία του στο έργο του Χατζή.

Μαγνητοσκόπηση