Απομνημονεύματα του ‘21: οι διαφορετικές αναγνώσεις τους το 19ο και 20ο αιώνα και οι τρόποι ενσωμάτωσής στο μάθημα Ιστορίας

Ελευθερία Ζέη

Ελευθερία Ζέη

Επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας Νεοτέρων χρόνων (16ος – αρχές 19ου αιώνα) στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τα ιστορικά τεκμήρια της Επανάστασης του ’21, και κυρίως τα απομνημονεύματα, αποτελούν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της νεοελληνικής ιστορίας και των πηγών της, όχι μόνο γιατί αφορούν μια ευαίσθητη περίοδο για την ελληνική ιστοριογραφία, αλλά και γιατί συντέλεσαν με έναν καθοριστικό τρόπο στην ιδεολογική συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Το σεμινάριο διερευνά το παράδειγμα των απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη, τα οποία επιλέξαμε ως το γνωστότερο τεκμήριο από την επανάσταση του ’21 στον μαθητικό κόσμο –και όχι μόνο-, αλλά και γιατί αποτελούν το κείμενο εκείνο που γνώρισε τις περισσότερες και τις πιο αντιφατικές αναγνώσεις, αντικατοπτρίζοντας τις ιδεολογικο-πολιτικές συζητήσεις και μεταβολές στις προσλήψεις του ’21 από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα. Για τους λόγους αυτούς νομίζω ότι προσφέρει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα των τρόπων μετάπλασης της ιστορικής μνήμης με στόχο τη συγκρότηση εθνικών, πολιτικών ή/και πολιτισμικών προτύπων, τα οποία ενσωματώνει κατεξοχήν η εκπαίδευση.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση