Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Υψηλαντών 30, Τ.Κ. 73100, Τηλ.: 2821341662

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

17:00-19:00

Γιάννης Δημητρακάκης

Επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ποίηση, πολιτική και ιστοριογραφία: ερμηνευτικές απορίες διαβάζοντας τον “Δαρείο” του Κ. Π. Καβάφη

Με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη

19:00-21:00

Φοίβη Γιαννίση

Αναπληρώτρια καθηγήτρια, τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ποιητική του αρχείου τόπου: Όμηρος, Ησίοδος και Λυρική Ποίηση

Με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015

10:00-12:00

Ελευθερία Ζέη

Επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας Νεοτέρων χρόνων (16ος – αρχές 19ου αιώνα) στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κρητική Πολιτεία: ιστορικά και ιστοριογραφικά ζητήματα

Με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη

12:00-14:00

Δημήτρης Μυλωνάκης

Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οικονομική Κρίση και Οικονομική Επιστήμη

Με προεγγραφή στη βιβλιοθήκη

Με τη συνεργασία και την οικονομική ενίσχυση

Χορηγός Επικοινωνίας