Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Τέρμα Παπαστράτου, Τ.Κ. 301 31, Αγρίνιο, τηλ. 26410 22393

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

17:00-19:00

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος

Επισκέπτης Καθηγητής (Ιστορία και Ερμηνευτική της Κλασικής Φιλολογίας) στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ωδή στον Έρωτα (Σοφοκλέους Αντιγόνη 781-800)

Με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη

19:00-21:00

Ευριπίδης Γαραντούδης

Καθηγητής Νεοελλληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόδρομος Χ. Μάρκογλου, «Το σπίτι»: Το βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας στην ελληνική μεταπολεμική και μεταπολιτευτική ποίηση.

Με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

10:00-12:00

Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Επίκουρος καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Το ελληνικό κράτος στο 19ο αιώνα (1830-1880): πολιτική, κοινωνία, ιδεολογία.

Με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη

12:00-14:00

Ζιζή Σαλίμπα

Διδάκτωρ της Οικονομικής Ιστορίας, Εμπειρογνώμων

Τα δημόσια οικονομικά: παρουσίαση, κατανόηση και εξοικείωση με τις λειτουργίες των οικονομικών του κράτους.

Με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη

Με τη συνεργασία και την οικονομική ενίσχυση

kikpe_blank

Χορηγός Επικοινωνίας